Therapieën voor Jaimie

IMG_3230

* Dolfijnen therapie op Curacao

Een uniek en effectief therapieprogramma verzorgd door gekwalificeerde therapeuten in samenwerking met dolfijnen, in een uitnodigende Caribische omgeving. Ontdek hoe we een concreet positief verschil maken in het leven van mensen!

Missie:
Zij zijn hier om het verschil te maken…

…omdat zij succes in therapie en revalidatie kunnen bieden
aan patiënten met uiteenlopende achtergronden

…omdat zij mensen kunnen motiveren die het plafond van
hun traditionele therapieprogramma hebben bereikt

…omdat de patiënten concrete vooruitgang boeken in
hun functionele ontwikkeling en gevoel van welbehagen

…omdat zij zelfvertrouwen kweken bij iedere patiënt

…omdat zij hard werk eruit laten zien als plezier

…omdat onderzoek de resultaten bevestigt

Het programma:
Het programma is in handen van bevoegde en toegewijde therapeuten. Het complementeert en ondersteunt de traditionele therapie die patiënten thuis krijgen. Indien de patiënt een kind is, worden diens ouders, broertjes en zusjes nauw betrokken bij de behandeling.

Wat er bereikt wordt: een positief verschil
Er is een hoge mate van succes. Onze patiënten vertonen opvallende vooruitgang in:

• fijne en grove motorische vaardigheden
• spraak en taalbeheersing
• cognitieve ontwikkeling
• sociale en functionele vaardigheden

Dit kan concreet leiden tot fysieke ontwikkeling, betere communicatie, meer zelfvertrouwen en meer ontspanning. Een enorm verschil in het leven van patiënten en hun gezinnen.

Hoe het werkt: de dolfijn als krachtige motivator
Dolfijnen spelen een centrale rol in het programma. Zo ondersteunen zij onder meer instrumenteel leren, wat betekent dat de interactie met de dolfijn ook als een beloning werkt. Voorbeeld: een therapeut vraagt een kind met motorische problemen om zijn arm omhoog te brengen. Zodra het hierin slaagt reageert de dolfijn, die het kind zo kan motiveren om de oefening nogmaals uit te voeren. Zo krijgt het kind snel en makkelijk grip op een nieuwe situatie en kweekt het zelfvertrouwen.

FullSizeRender-3

Waarom dolfijnen: slimme en sociale dieren
Dolfijnen zijn intelligent en hebben een zeer sociaal karakter. Onderzoek wijst uit dat interactie met dolfijnen de aandacht van een patiënt tot vier keer langer vast kan houden. Dolfijnen hebben bovendien een uniek vermogen om een band met mensen te scheppen en ze op hun gemak te stellen. De dolfijn accepteert mensen met een handicap onvoorwaardelijk. Sommige patiënten komen tot het besef dat de dolfijn, in al zijn indrukwekkende sierlijkheid, niet kan praten en lopen. “De dolfijn is net als ik!” Dit maakt de dolfijn een herkenbaar therapiemaatje waar patiënten harder voor willen werken.

Hoe het programma is opgebouwd
• Een twee weken durend programma op maat
• Twee blokken van vijf dagen met één therapiesessie per dag
• Tussentijds een vrij weekend
• De patiënt heeft gedurende het hele programma dezelfde therapeut
• Aangepaste programma’s zijn op aanvraag beschikbaar

Op de eerste dag verwelkomt de therapeut de patiënt, diens familie en verzorgers. (Voorafgaand aan de anamnese is de medische geschiedenis en alle informatie van de behandelaars thuis al bestudeerd.) Samen met de therapeut worden nu heldere doelen gesteld. Er volgt een rondleiding door het centrum en er is gelegenheid tot kennismaking met het behandelend team en de andere patiënten en gezinnen. Dan kan de sessie beginnen. Tijd om de dolfijnen te ontmoeten en samen met ze aan de slag te gaan.

Hoe de sessies zijn opgebouwd
Iedere sessie duurt in totaal twee uur, verdeeld in vier segmenten:

• Een half uur conventionele therapie in een speciale behandelkamer
• Een uur door de dolfijn ondersteunde therapie op het platform en in het water
• Een half uur alledaagse vaardigheden oefenen als douchen, omkleden en organiseren
• Evaluatie

Tijdens de voorbereiding doet de patiënt oefeningen gericht op het behalen van de afgesproken doelstellingen. Terwijl de therapeut de patiënt behandelt, ondersteunt en coacht, schrijft een capabele stagiaire het sessierapport. De patiënt kleedt zich om en trekt een wetsuit aan.
Op het platform en in het water voegen een dolfijnentrainer en een dolfijn zich bij het team.
De oefeningen worden uitgebreid en geïntensiveerd en bij wijze van overdracht toegespitst op interactie met de dolfijn. Ouders en verzorgers kijken van een afstand toe.
Tijdens het laatste half uur van de behandeling traint de patiënt alledaagse vaardigheden en neemt een douche, waarna de sessie wordt geëvalueerd met de patiënt, diens familie en verzorgers. Hoe ging het? Wat is de volgende stap?

Voor meer informatie kijk op onderstaande link

http://www.curacaodolphintherapy.com/nl

IMG_1544

* Quantum Reflex Integration

Wat is QRI?
Bij Quantum Reflex Integration, afgekort QRI, worden met een (cold) laser bepaalde acupunctuurpunten en patronen op het lichaam behandeld die gelinkt zijn aan de primitieve reflexen (zoals de Moro Reflex, Spinal Galant, ATNR etc). Deze reflexen zijn automatische, onwillekeurige reacties op prikkels zoals geluid, aanraking of beweging die essentieel zijn om te overleven en zich te ontwikkelen in de baarmoeder. Normaal gesproken integreren deze reflexen bijna allemaal voor de eerste verjaardag van een baby. Maar soms gebeurt dit niet of worden bepaalde reflexen later weer actief (bijv. door hersenschade, geboortetrauma’s, toxische belasting of ongelukken). In die gevallen belemmeren de reflexen de motorische en/of cognitieve ontwikkeling en is QRI een geweldige, pijnloze manier om de reflexen alsnog te laten integreren.

Wat doet het?
QRI-behandelingen kunnen (grote) motorische, cognitieve en gedragsverbeteringen opleveren bij kinderen en volwassenen met:

– AD(H)D – Allergieën – Autisme – Cerebrale parese – Chronische vermoeidheid – Concentratiestoornissen – Depressie – Mentale retardatie – Niet Aangeboren Hersenletsel – Problemen met sensorische integratie – Verslavingen – Vertraging van de spraak-/taalontwikkeling

NB Deze therapie is niet alléén voor mensen met (ernstige) handicaps. Ook de prestaties van ‘gezonde’ kinderen en volwassenen op school/werk of op het gebied van sport verbeteren door QRI-behandelingen.

Deze therapie volgt Jaimie bij Stephanie Kaars. Voor meer informatie zie onderstaande link
http://www.stephaniekaars.nl/praktijk-astre/quantum-reflex-integration

IMG_0510

* Ocean Therapy Center in Amerika (Lauderdale)

Voor meer informatie zie onderstaande link
http://www.oceantherapycenter.com